SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
7
0
6
3
tin tức sự kiện Thứ Hai, 08/06/2020, 10:45

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2021

Kế hoạch áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 – 2021 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Kế hoạch được ban hành với mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu lực, hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu để nâng cao chất luợng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính của tỉnh; chuyển đổi, mở rộng việc áp dụng HTQLCL sang phiên bản mới theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm tiếp tục cải cách nền hành chính và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, hiện đại, phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn và quy định của pháp luật; tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát, quản lý được quá trình giải quyết công việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công; góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL.

Các yêu cầu của Kế hoạch:

- Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu đang áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thực hiện chuyển đổi, mở rộng HTQLCL sang phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL thực hiện triển khai và hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Đến năm 2021, 100% các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và tiếp tục duy trì, cải tiến HTQLCL.

- HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu bảo đảm toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố đều được áp dụng; triển khai áp dụng đối với các hoạt động nội bộ liên quan, hoạt động chuyên môn, hỗ trợ hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác nếu xét thấy cần thiết nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL (ISO điện tử) trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu; bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan.

- Thực hiện đúng nội dung, tiến độ theo quy định, bảo vệ bí mật nhà nước và phải bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí; đồng thời, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, không hình thức trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm mục tiêu, nội dung, tiến độ đề ra.

Nội dung Kế hoạch:

Lê Duy


Số lượt người xem: 356 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày