SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
6
8
8
4
tin tức sự kiện Thứ Năm, 11/06/2020, 15:45

Họp thành viên UBND tỉnh tháng 6/2020

Ngày 11/6, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung chủ trì cuộc họp thành viên tháng 6/2020 để xem xét, cho ý kiến đóng góp vào các dự thảo Quyết định, Báo cáo, cùng Tờ trình của UBND tỉnh và Ngh quyết chuẩn bị trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại điện Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (họp trực tuyến).

 

Quang cảnh cuộc họp

Ti cuc họp, được s ủy quyn ca Ch tch UBND tỉnh Dương Thành Trung, đi đin các S, Ngành được UBND tnh phân công ch trì son tho đã lần lượt thông qua thành viên UBND tỉnh 8 ni dung dự thảo gm: Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2024; các văn bản của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 04 dự án, khu nhà ở và khu dân cư tại xã Vĩnh Trạch Đông, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu; Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 6/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Riêng đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 5, Điều 7 của Quy định về cấp phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh giao đơn vị soạn thảo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, chỉnh sửa lại các nội dung chưa phù hợp để trình thông qua trong phiên họp sau.

Phát biu kết lun cuc hp, đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tch UBND tnh đ nghị các đơn vị được UBND tnh phân công, chu trách nhim son tho các ni dung trên, tiếp thu các ý kiến đóng góp ca các đi biu ti cuc hp này, khẩn trương chỉnh sửa hoàn chnh theo quy đnh sớm trình UBND ban hành.

Đức Hình


Số lượt người xem: 482 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày