SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
6
9
6
3
tin tức sự kiện Thứ Tư, 17/06/2020, 16:50

Sở Tài chính tổ chức đối thoại với gia đình bà Huỳnh Thị Cam

Theo ch đo ca UBND tnh, ngày 17/6, S Tài chính t chc đi thoi vi bà Hunh Th Cam và chng là ông Lâm Minh Quang, đồng thời trin khai văn bản ca Thanh tra Chính ph v vic x lý đơn khiếu ni ca bà Hunh Th Cam.

Theo ni dung văn bản của Thanh tra Chính phủ, việc khiếu nại của bà Huỳnh Thị Cam đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giải quyết tại Quyết định số 77/98/QĐ-UB ngày 14/02/1998, Bộ Tài chính giải quyết tại Quyết định số 167/QĐ-BTC ngày 03/3/2000, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, giao UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính ph theo đúng quy định của pháp luật (tại Kết luận số 1425/KL-TTCP ngày 31/7/2006).

 

Quang cảnh buổi đối thoại

UBND tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện việc chi trả tiền mua lúa, gạo, tấm, cám, bao bì năm 1975 cho gia đình bà Huỳnh Thị Cam, với số tiền: 3.366.000.000 đồng (Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 29/12/2011).

Như vậy, việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Cam là phù hợp với quy định pháp luật; khiếu nại của bà Cam hiện nay không có phát sinh tình tiết gì mới so với kết quả giải quyết khiếu nại trước đây.

Sau khi lng nghe ni dung văn bản ca Thanh tra Chính ph, bà Hunh Th Cam có ý kiến không đng ý vi mt s ni dung được nêu trong văn bản; đồng thời yêu cu "UBND tnh Bc Liêu tiếp tc chi trả tiền còn thiếu trong mua lúa, gạo, tấm, cám, bao bì năm 1975 theo khiếu ni ca bà".

Tại buổi đối thoại, Lãnh đo S Tài chính cho biết, quá trình gii quyết khiếu nại của gia đình bà Huỳnh Thị Cam thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; đúng theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương của UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ.

Sau khi đi thoi, S Tài chính đã lp Biên bản đối thoại vi gia đình bà Huỳnh Thị Cam đ báo cáo v UBND tnh.

Đức Hình


Số lượt người xem: 314 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày