SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
4
1
5
tin tức sự kiện Thứ Bảy, 20/06/2020, 10:55

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Lực lượng dự bị động viên trong toàn tỉnh, qua đó giúp cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân nắm được tình hình, nhiệm vụ cách mạng; đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng về Luật Lực lượng dự bị động viên, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với chiến lược xây dựng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các Sở, Ban, Ngành và Đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

 

Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Các hình thức tổ chức: Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên; tổ chức cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Quốc phòng trong quý IV năm 2021 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tham gia; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động cộng đồng, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch và nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối họp với Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên cho các đối tượng theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Luật Lực lượng dự bị động viên; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bạc Liêu, cổng thông tin điện tử tỉnh nâng cao chất lượng chuyên mục Quốc phòng toàn dân, các chuyên trang, chuyên mục phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chỉ đạo Trung đoàn 894 đưa nội dung Luật Lực lượng dự bị động viên vào chương trình giảng dạy cho các đối tượng; chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, Ngành liên quan tiến hành sơ kết thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 vào quý IV năm 2021.

Nội dung Kế hoạch

Lê Kim Huế

 


Số lượt người xem: 393 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày