SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
7
2
1
tin tức sự kiện Thứ Bảy, 30/06/2018, 08:55

Đánh giá Năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (DDCI) năm 2018 đến năm 2020

Với mục đích tiếp tục tạo sự chuyển biến về chất lượng, phát huy tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành, thực thi nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành và địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đánh giá Năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (DDCI) năm 2018 đến năm 2020.

Yêu cầu của Kế hoạch đặt ra là phải xây dựng tiêu chí đánh giá trên cơ sở áp dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại tỉnh Bạc Liêu và có sự tham vấn của các cơ quan, đơn vị có kinh nghiệm trong suốt quá trình xây dựng, triển khai thực hiện; việc tổ chức thực hiện đánh giá phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, minh bạch, mang tính đại diện; kết quả đánh giá phải được tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, phản ánh đúng thực tế hoạt động, làm rõ ưu điểm, hạn chế trong công tác điều hành cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương nhằm cải thiện chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh; kết quả đánh giá DDCI trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hàng năm phải công khai trên báo, đài, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đồng thời, có hình thức tuyên dương, khen thưởng đối với các đơn vị có thứ hạng cao; đối với các đơn vị có thứ hạng thấp phải có giải trình nguyên nhân và dựa vào kết quả thứ hạng để xét thi đua khen thưởng hàng năm của Sở, Ban, Ngành và địa phương.

Theo nội dung Kế hoạch, phạm vi khảo sát là các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang triển khai đầu tư dự án và hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; đối tượng được đánh giá là các Sở, Ban, Ngành và địa phương có chức năng, nhiệm vụ gắn kết nhiều hoặc trực tiếp tới các lĩnh vực liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

Các địa phương, đơn vị được đánh giá năm 2018 đến năm 2020 là 07 huyện, thị xã và 21 Sở, Ban, Ngành có chức năng, nhiệm vụ gắn trực tiếp tới các lĩnh vực liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; trong đó chú trọng vào những lĩnh vực đang có chỉ số thành phần PCI thấp, cần tập trung cải thiện, bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Xây dựng; Ngoại vụ; Văn phòng UBND tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thi hành án tỉnh; Công an tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu.

Đánh giá DDCI trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018 đến năm 2020 dự kiến thông qua 10 chỉ số thành phần của DDCI được lựa chọn tương thích từ các chỉ số thành phần của PCI trong đó tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh mà tỉnh có thứ hạng chưa cao và cần tiếp tục cải thiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì ký hợp đồng tư vấn chỉ số DDCI với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (đơn vị tư vấn), lập dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt (thông qua Sở Tài chính thẩm định) và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao của Kế hoạch theo đúng thời gian quy định.

Chi tiết:

L. Gia

 


Số lượt người xem: 680 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày