SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
6
7
3
tin tức sự kiện Thứ Hai, 02/07/2018, 08:55

Kế hoạch hành động năm doanh nghiệp 2018 và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch hành động năm doanh nghiệp 2018 và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành với mục tiêu phấn đấu: Trong năm 2018 có 500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, năm 2020 Bạc Liêu có khoảng 3.500 doanh nghiệp.

Theo thống kê, tổng số doanh nghiệp trong tỉnh Bạc Liêu đến cuối năm 2017 là: 2.118 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký là: 17.868 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011 - 2016 là: 20% doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Hiện nay, bình quân trên địa bàn tỉnh có 403 người dân/một doanh nghiệp (đứng thứ 8 trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long). Vì thế thời gian tới đặt ra nhiệm vụ hết sức cấp bách là phát triển doanh nghiệp, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch: Công tác thông tin, đối thoại doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ về tài chính, tín dụng; hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ; hỗ trợ thông tin, xúc tiến, mở rộng thị trường; xây dựng chính sách phát triển doanh nghiệp.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, căn cứ nội dung công việc được phân công theo Kế hoạch, triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của cơ quan, đơn vị mình. Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Chi tiết

H Lê

 

 


Số lượt người xem: 960 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày