SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
7
2
6
5
tin tức sự kiện Thứ Năm, 05/07/2018, 14:30

Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được UBND tỉnh ban hành để quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm , phối hợp giữa các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng của Quy chế là các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan tới quản lý, hoạt động trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung phối hợp quản lý nhà nước đối vi cụm công nghiệp bao gồm: Tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp theo quy định; cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép, chứng nhận liên quan đến đầu tư, kinh doanh cụm công nghiệp; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công cộng, tiện ích về cụm công nghiệp; tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Sở Công Thương là đơn vị được UBND tỉnh giao trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thưc hiên Quy chế. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện báo cáo Sở Công Thương để kịp thời tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét./.

Chi tiết

L Duy

 


Số lượt người xem: 588 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày