SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
8
6
9
tin tức sự kiện Thứ Năm, 05/07/2018, 14:50

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, góp phần đưa du lịch Bạc Liêu phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, của các Sở, Ban, Ngành và UBND các cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Nội dung Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện các nội dung công việc để góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo để có hướng xử lý kịp thời; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, hàng năm tổ chức sơ kết tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

Chi tiết

L Quyên

 


Số lượt người xem: 655 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày