SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
7
1
7
1
0
3
tin tức sự kiện Thứ Hai, 09/07/2018, 16:35

Thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện lộ trình độ bao phủ BHYT theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, Ban Chỉ đạo thực hiện Luật BHXH, BHYT tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu BHYT năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT, tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; mở rộng các nhóm đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức; nhóm học sinh, sinh viên; nhóm tự nguyện để đến cuối năm 2018 đạt tỷ lệ trên 83,5 % dân số tham gia BHYT; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT; đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT.

Kế hạch đã đề ra các nội dung và giải pháp thực hiện bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT; quản lý chặt chẽ các nhóm đối tượng được Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng để đảm bảo thực hiện tốt chính sách BHYT cho các đối tượng theo quy định; ngân sách địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ 30% còn lại cho hộ cận nghèo, đảm bảo người cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT; đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc diện được Nhà nước đóng, hỗ trợ theo quy định; tăng cường đầu tư nguồn lực cho các cở sở khám chữa bệnh, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác BHYT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT.

Để thực hiện Kế hoạch, Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất kịp thời những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chi tiết

L Quyên

 


Số lượt người xem: 841 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày