SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
7
1
7
1
9
0
tin tức sự kiện Thứ Hai, 09/07/2018, 16:50

Đề án nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm - lúa

Đề án nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành với các nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng kỹ thuật, khoa học và công nghệ vào sản xuất mô hình tôm - lúa để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả, bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm tôm Bạc Liêu trên thị trường trong và ngoài nước; sản xuất mô hình tôm - lúa thích ứng biến đổi khí hậu, thân thiện, trách nhiệm với môi trường, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 là: Diện tích  tôm - lúa đến năm 2020 đạt 38.000 ha, năng suất đạt 0,4 tấn/ha/năm, sản lượng phấn đấu đạt 15.200 tấn; đối với lúa, năng suất đạt 4,62 tấn/ha, sản lượng phấn đấu 175.560 tấn; đến năm 2025 diện tích tôm - lúa đạt 41.000 ha, năng suất 0,5 tấn/ha/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 1,53%/năm; sản lượng phấn đấu đạt 20.500 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,17%/năm; đối với lúa, năng suất đạt 4,64 tấn/ha, sản lượng phấn đấu 190.240 tấn; phấn đấu mở rộng diện tích tôm - lúa, sau khi có ý kiến đồng thuận của người dân và đảm bảo các điều kiện sản xuất hiệu quả của mô hình này; góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đạt 400 triệu USD vào năm 2020 và đạt 500 triệu USD vào năm 2025 (chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh).

Các nội dung thực hiện của Đề án: Thông tin tuyên truyền, vận động thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã và làm cầu nối doanh nghiệp đến vói người dân; tiến hành thống kê, khảo sát và lấy ý kiến người dân để mở rộng các diện tích lúa sang tôm - lúa; xây dựng mô hình trình diễn để ứng dụng khoa học, công nghệ; tập huấn, chuyển giao khoa học, công nghệ và hội nghị tổng kết.

Để thực hiện Đề án, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng mô hình điểm và chuyển giao địa phương, đảm bảo vấn đề cấp thoát nước cho từng vùng; ban hành lịch thời vụ phù hợp điều kiện sản xuất thực tế hàng năm; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện Đề án định kỳ và đột xuất theo yêu cầu; đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Chi tiết

L Huỳnh Hương


Số lượt người xem: 572 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày