SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
6
1
3
2
tin tức sự kiện Thứ Tư, 24/04/2019, 15:05

Thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

Thực hiện Công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo điều kiện thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu trên; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ tổ chức giao ban định kỳ (quý, năm) hoặc đột xuất với các cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh./.

Chi tiết:

Ch.Thanh Thủy

 


Số lượt người xem: 625 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày