SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
1
0
0
1
1
1
tin tức sự kiện Thứ Năm, 09/05/2019, 14:30

Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo các đơn vị, địa phương quan tâm, tổ chức thực hiện một số công việc trọng tâm trong năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nội dung công việc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, đảm bảo kịp thời, hiệu lực, hiệu quả; hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở để nâng cao trình độ, năng lực, nhận thức của hòa giải viên; tiến hành sơ kết, tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở và kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc có đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở./.

Chi tiết:

Lê Tâm

 


Số lượt người xem: 467 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày