SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
9
9
8
0
7
tin tức sự kiện Thứ Năm, 09/05/2019, 14:35

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh.

 

Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018-2023): Ảnh baclieu.gov.vn

Mục đích Kế hoạch nhằm triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định cụ thể nội dung công việc, thực hiện đúng trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện đúng tiến độ nội dung Kế hoạch đề ra.

Theo Kế hoạch, các nội dung triển khai thực hiện, gồm: Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP; tăng cường công tác thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; rà soát thực hiện các thủ lục liên quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2018/NĐ-CP; thanh tra, kiểm tra thưòng xuyên về tổ chức và hoạt động luật sư.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

Chi tiết:

Lê Tâm

 


Số lượt người xem: 594 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày