SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
1
0
0
0
5
0
tin tức sự kiện Thứ Ba, 14/05/2019, 14:15

Bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận quy ước của khóm, ấp và Bản quy ước mẫu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh vừa có Quyết định bãi bỏ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận quy ước của khóm, ấp và Bản quy ước mẫu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Việc bãi bỏ Quyết định trên được căn cứ vào Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 01/4/2016 của HĐND tỉnh về quy định một số nội dung xây dựng Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định, Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2019.

Chi tiết:

Lê Tâm


Số lượt người xem: 803 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày