SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
9
9
3
2
3
tin tức sự kiện Thứ Ba, 14/05/2019, 14:35

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phải xem đây là công tác quan trọng và thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hp và huy động tối đa các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu hàng năm kiềm chế, làm giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đi đôi với cưỡng chế bắt buộc việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính...; lấy tiêu chí chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng và xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân.

Chi tiết

L. Hồng Khanh

 


Số lượt người xem: 713 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày