SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
6
8
3
8
tin tức sự kiện Thứ Ba, 21/05/2019, 16:20

Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành để quy định về nguyên tắc và nội dung hoạt động thông tin đối ngoại, nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể và trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh trong việc quản lý nhà nước và phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thông tin đối ngoại quy định tại Quy chế là những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, các chủ trương, chính sách, quy định của tỉnh Bạc Liêu nói riêng; thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hình ảnh đất nước, con người, thành tựu trên mọi lĩnh vực của Việt Nam và của tỉnh Bạc Liêu ra thế giới và thông tin thế giới vào tỉnh Bạc Liêu.

Các hoạt động về thông tin đối ngoại bao gồm: Quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; hoạt động thông tin đối ngoại; cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh; cung cấp thông tin giải thích, làm rõ; hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh; hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài.

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương triển khai công tác thông tin đối ngoại.

Các cơ quan báo chí và Cổng Thông tin điện tử tỉnh được giao nhiệm vụ mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thông tin quảng bá về hình ảnh vùng đất và con người Bạc Liêu; truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh ra thế giới và thông tin về thế giới vào tỉnh; phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung, của tỉnh Bạc Liêu nói riêng./.

Chi tiết:

L Thảo

 


Số lượt người xem: 517 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày