SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
6
6
7
4
tin tức sự kiện Chủ Nhật, 19/05/2019, 09:15

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Mục đích của việc hướng dẫn là nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; nâng cao nhận thức về công tác biên giới lãnh thổ, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng.

Nội dung tuyên truyền: Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới giữa Việt Nam và các nước Trung quốc, Lào, Campuchia; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên cơ sở của việc xác định hệ thống mốc giới, đường biên giới chính quy, hiện đại; vận động Nhân dân đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, các quy định về quản lý biên giới; chú trọng tuyên truyền về những kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh nhằm đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy hoạt động kinh tế, thương mại, nhất là ở các cửa khẩu biên giới…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả./.

Chi tiết.

Nguyễn Chinh

 


Số lượt người xem: 409 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày