SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
7
2
6
9
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 24/05/2019, 16:00

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện “Về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có văn bản hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”.

Mục đích của Hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân về đối ngoại đa phương, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Đổi mới nội dung, phương thức quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị tiến hành thường xuyên, định kỳ.

Nội dung học tập, quán triệt: Tập trung làm rõ mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 82 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, gắn với các văn bản về hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại gần đây.

Về tổ chức thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch, học tập, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của cơ quan, đơn vị; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận cao trong nhân dân về công tác đối ngoại đa phương và đối ngoại nhân dân, góp phần bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 82 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030./.

Chi tiết:

CTTĐT

 


Số lượt người xem: 814 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày