SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
6
7
4
4
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 24/05/2019, 15:15

Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành để áp dụng đối với các Sở, Ban, Ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân quản lý và tham gia thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Phạm vi điều chỉnh của Quy chế là quy định nguyên tắc và nội dung hoạt động thông tin đối ngoại, nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể và trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh trong việc quản lý nhà nước và phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo nội dung Quy chế, các hoạt động thông tin đối ngoại bao gồm: Quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; nội dung hoạt động thông tin đối ngoại; cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh; cung cấp thông tin giải thích, làm rõ; hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh; hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài.

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương triên khai công tác thông tin đối ngoại.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan báo chí và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thông tin quảng bá về hình ảnh, vùng đất và con người Bạc Liêu; truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh ra thế giới và thông tin về thế giới vào tỉnh; phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân Việt Nam nói chung, của tỉnh Bạc Liêu nói riêng; thông tin thường xuyên về tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh và đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Chi tiết:

Lê Thảo

 


Số lượt người xem: 399 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày