SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
7
3
2
0
3
8
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 31/05/2019, 15:35

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an, UBND tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nội dung trên.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức triển khai nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các đơn vị, địa phương, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nội dung thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng; tiếp tục phối hợp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng; xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án; biên soạn tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; xây dựng các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả; khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án.

Công an tỉnh là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho UBND hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kê hoạch; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Công an tỉnh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ./.

Chi tiết:

L. Kim Huế

 


Số lượt người xem: 574 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày