SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
1
5
9
3
0
tin tức sự kiện Thứ Ba, 04/06/2019, 08:05

Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành với các nội dung cụ thể như sau:

Ngày tựu trường: Giáo dục mầm non tựu trường vào ngày 19/8/2019; giáo dục phổ thông: Cấp học tiểu học tựu trường vào ngày 19/8/2019; cấp học THCS, THPT tựu trường vào ngày 05/8/2019; giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 05/8/2019.

- Khai giảng năm học vào ngày 05/9/2019.

- Ngày bắt đầu và kết thúc các học kỳ:

- Giáo dục mầm non: Học kỳ I có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 26/8/2019 và kết thúc chậm nhất là ngày 03/01/2020); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 06/01/2020 và kết thúc chậm nhất là ngày 15/5/2020).

- Giáo dục phổ thông:

+ Đối với cấp học tiểu học: Học kỳ I có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 26/8/2019 và kết thúc chậm nhất là ngày 03/01/2020); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 06/01/2020 và kết thúc chậm nhất là ngày 15/5/2020).

+ Đối với cấp học THCS và cấp học THPT: Học kỳ I có 19 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 12/8/2019 và kết thúc chậm nhất là ngày 21/12/2019); học kỳ II có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 23/12/2019 và kết thúc chậm nhất là ngày 09/5/2020).

- Giáo dục thường xuyên: Học kỳ I có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 19/8/2019 và kết thúc chậm nhất là ngày 21/12/2019); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 23/12/2019 và kết thúc chậm nhất là ngày 09/5/2020).

- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31/5/2020.

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 hoàn thành trước ngày 31/7/2020; các lớp đầu cấp học khác hoàn thành trước ngày 20/8/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ  xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian năm học của từng cấp học; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế trong từng học kỳ, chịu trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng thời gian dự phòng và quyết định cụ thể thời điểm kết thúc năm học cho từng cấp học./.

L Hân

 


Số lượt người xem: 456 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày