SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
1
6
1
1
9
tin tức sự kiện Thứ Ba, 04/06/2019, 08:25

Chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện để có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này; từng cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Theo nội dung Kế hoạch, các nhiệm vụ thực hiện bao gồm: Xây dựng, ban hành Kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của UBND tỉnh, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị được giao trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp tháo gỡ, chỉ đạo kịp thời./.

Chi tiết:

L. Thanh Thủy

 


Số lượt người xem: 474 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày