SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
7
2
0
5
tin tức sự kiện Thứ Tư, 12/06/2019, 08:05

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, để ngăn chặn, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, nhất là trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về nội dung trên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy. Phải xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của đơn vị, địa phương. Người đứng đầu đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước v phòng cháy, chữa cháy. Sở Công Thương chỉ đạo Điện lực Bạc Liêu tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy từ hệ thống, thiết bị điện; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc quản lý, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng an toàn điện và các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong phạm vi quản lý. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm Lâm chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức quản lý tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp, các vườn chim trên địa bàn tnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng. UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ, khu dân cư; tăng cường thanh tra, kim tra việc chp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho S Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, cứu người cho người dân và cán bộ, công chức, viên chức; phê phán các hành vi vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của chủ cơ sở, cá nhân để giáo dục, phòng ngừa chung./.

L. Kim Huế

 


Số lượt người xem: 490 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày