SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
6
3
1
9
7
tin tức sự kiện Thứ Hai, 10/06/2019, 08:10

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết chủa Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành với những nội dung cụ thể như sau:

Mục đích của Kế hoạch là thực hiện được các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về yêu cầu, Kế hoạch phải được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ; quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; đồng thời, theo dõi tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện; các nhiệm vụ trong Kế hoạch phải bám sát các nhiệm vụ của tỉnh được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ; phân công cụ thể trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý nhà nước về tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ nhằm phát triển bền vững; căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức xây dựng, ban hành Kế hoạch cụ thể hoặc lồng ghép vào các Chương trình, Kế hoạch, Đề án... Phù hợp với điều kiện của từng ngành, lĩnh vực và địa phương trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện được hiệu quả; định kỳ 6 tháng/1 lần tổng hp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hp báo cáo UBND tỉnh; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành ph phản ánh kịp thời v Sở Tài nguyên và Môi trường đ tng hợp báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

L. Tú Quyên

 


Số lượt người xem: 427 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày