SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
6
5
4
8
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 14/06/2019, 07:55

Họp Thành viên UBND tỉnh tháng 6/2019, lần 2

Ngày 13/6, UBND tỉnh t chc phiên hp Thành viên UBND tnh. D và ch trì phiên hp có đng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh y; đng chí Dương Thành Trung, Ch tch UBND tnh.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Tại Phiên họp, Thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo tình hình thc hin d toán ngân sách nhà nưc 6 tháng đu năm và nhim v thc hin ngân sách nhà nưc 6 tháng cui năm 2019; T trình ca UBND tnh và Ngh quyết ca HĐND tnh quy đnh mc chi tiếp khách nưc ngoài vào làm vic, chi t chc các hi ngh, hi tho quc tế và chi tiếp khách trong nưc thuc phm vi qun lý ca tnh Bc Liêu; T trình ca UBND tnh và Nghị quyết ca HĐND tnh v quy đnh mc chi quà tng cho ngưi cao tui trên đa bàn tnh Bc Liêu; T trình ca UBND tnh và Ngh quyết ca HĐND tnh v vic quyết đnh ch trương đu tư d án xây dng các ô đê bao ngăn mn cp bách kết hp các công trình giao thông đ bo v và phát trin vùng sn xut lúa - tôm trên đa bàn huyn Phưc Long; T trình ca UBND tnh và Ngh quyết ca HĐND tnh v vic quyết đnh ch trương đu tư d án xây dng các ô đê bao ngăn mn cp bách kết hp các công trình giao thông đ bo v và phát trin khu vc sn xut lúa và nuôi trng thy hi sn huyn Vĩnh Li; T trình ca UBND tnh và Ngh quyết ca HĐND tnh v vic quyết đnh ch trương đu tư d án xây dng các tuyến đê ngăn mn cp bách kết hp đưng giao thông đ bo v, phát trin vùng tôm - lúa huyn Hng Dân; T trình ca UBND tnh và Nghị quyết ca HĐND tnh v vic quyết đnh ch trương đu tư d án trang thiết b Bnh vin Quân Dân y.

Riêng đối với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh các nội dung theo quy định trình UBND tỉnh thông qua.

Phát biu ti phiên hp, đng chí Nguyn Quang Dương, y viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh y đánh giá cao tinh thần đóng góp tích cực của Thành viên UBND tỉnh trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh để triển khai trong thời gian tới. Đồng thời, để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cui năm 2019, đồng chí cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh phi quyết lit vào cuc; quyết tâm hành động, nói đi đôi vi làm; thực hiện nghiêm túc phương châm hành động: “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả”; tp trung tháo g khó khăn, thúc đy phát trin sn xut kinh doanh./.

Đức Hình

 


Số lượt người xem: 844 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày