SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
6
2
2
0
tin tức sự kiện Thứ Hai, 24/06/2019, 14:05

Sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND được sử đổi, bổ sung như sau: “Ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư thuê đất thực hiện dự án xã hội hóa bức xúc (danh mục dự án bức xúc do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hàng năm) để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mức hỗ trợ cụ thể đối với từng dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nhưng không quá 70% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc thành phố Bạc Liêu và không quá 100% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc thị xã Giá Rai và tất cả các huyện của tỉnh Bạc Liêu”.

UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nội dung Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND:

L Công Hưởng

 


Số lượt người xem: 440 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày