SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
4
5
3
3
5
5
Công bố TTHC Thứ Ba, 20/08/2019, 11:40
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (16/08)
Ngày 12/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung./. Chi tiết: Nhung - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính  (09/08)
Ngày 07/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 36 quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Nhung - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính  (09/08)
Ngày 07/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 06 quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; nuôi con nuôi; trọng tài thương mại; luật sư; trợ giúp pháp lý được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý...  (08/08)
Ngày 06/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; nuôi con nuôi; trọng tài thương mại; luật sư; trợ giúp pháp lý được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/08)
Ngày 06/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 11 thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi được ban hành mới ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải ở cơ sở bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/08)
Ngày 06/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải ở cơ sở bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải ở cơ sở bị bãi bỏ là: Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin đại lý mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (26/07)
Ngày 19/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin đại lý mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin đại lý mới ban hành là: Thủ ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (17/07)
Ngày 12/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực người có công được sửa đổi, bổ sung./. Chi tiết: Thúy - Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (17/07)
Ngày 15/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 11 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp mới ban hành./. Chi tiết: Thúy - Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (12/07)
Ngày 09/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 23 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực đường thủy nội địa: 22 thủ tục và lĩnh vực đăng kiểm: 01 thủ tục./. ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (12/07)
Ngày 10/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung là: Thủ tục thành lập ấp mới, khóm mới./. Chi tiết: Thủy - Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu  (09/07)
Ngày 04/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu. Theo đó, có 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính  (05/07)
Ngày 04/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 11 quy trình nội bộ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong tiếp nhận ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính  (03/07)
Ngày 02/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 36 quy trình nội bộ của Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được phê ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Nội vụ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính  (03/07)
Ngày 02/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Nội vụ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 04 quy trình nội bộ của Sở Nội vụ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Thủy - Hướng
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Công Thương trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính  (28/06)
Ngày 26/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Công Thương trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 115 quy trình nội bộ của Sở Công Thương trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Hướng - Nhung
Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bạc Liêu  (27/06)
Ngày 26/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 219 thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bạc Liêu./. Chi tiết: Hướng - Nhung
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (24/06)
Ngày 20/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung./. Chi tiết CTTĐT
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (24/06)
Ngày 20/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 05 thủ tục hành chính bị hủy bỏ./. Chi tiết CTTĐT
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã  (24/06)
Ngày 20/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là: Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản./. Chi tiết: CTTĐT

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày