SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
6
2
6
6
3
Công bố TTHC Thứ Ba, 22/01/2019, 12:27
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (21/01)
Ngày 18/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 12 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công chứng và 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu  (21/01)
Ngày 18/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 03 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh khí mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (21/01)
Ngày 17/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh khí mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 03 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh khí mới ban hành gồm: Thủ tục cấp giấy chứng ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu  (21/01)
Ngày 17/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp bị bãi bỏ gồm: Thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu  (21/01)
Ngày 17/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 07 thủ tục hành chính lĩnh vực lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh khí mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu  (21/01)
Ngày 17/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh khí mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 24 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh khí mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (29/12)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo nội dung Quyết định, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội mới ban ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (29/12)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu  (28/12)
Ngày 20/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu  (28/12)
Ngày 20/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (28/12)
Ngày 20/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (28/12)
Ngày 20/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 53 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (27/12)
Ngày 20/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/12)
Ngày 07/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có tổng số 30 lĩnh vực và 187 thủ tục hành chính thuộc thẩm ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (06/12)
Ngày 30/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và 02 thủ tục hành chính lĩnh ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (06/12)
Ngày 29/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2148/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa được sửa đổi, bổ sung thuộc ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (06/12)
Ngày 30/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và 03 thủ tục hành chính ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (06/12)
Ngày 30/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và 04 thủ tục hành chính lĩnh vực ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc điện tử; báo chí; bưu chính; xuất bản, in và phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Ngày 05/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1994/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc điện tử; báo chí; bưu chính; xuất bản, in và phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Ngày 06/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 15 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày