SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
7
8
1
7
7
0
Công bố TTHC Chủ Nhật, 15/12/2019, 05:18
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu  (11/12)
Ngày 09/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu. Theo đó, có 02 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ là: Thủ tục phát hành thông cáo báo chí và thủ tục cho phép đăng tin, bài, phát ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ  (11/12)
Ngày 09/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành là: Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/12)
Ngày 06/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ là: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính sự nghiệp và lĩnh vực đầu tư bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (11/12)
Ngày 05/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính sự nghiệp và lĩnh vực đầu tư bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ là: Thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (06/12)
Ngày 04/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn bị bãi bỏ là: Thủ tục cấp ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (06/12)
Ngày 12/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung là: Thủ tục đăng ký thành lập hộ ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư  (06/12)
Ngày 04/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Theo đó, có 21 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được phê duyệt, trong đó lĩnh vực ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo  (06/12)
Ngày 03/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo. Theo đó, có 6 quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo được phê duyệt gồm: Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng; thủ tục ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/11)
Ngày 19/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung là: Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa  (22/11)
Ngày 19/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa. Theo đó, có 02 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được phê duyệt là: Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tài nguyên và môi trường  (22/11)
Ngày 15/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo đó, có 02 quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường được phê duyệt là: Thủ tục hòa ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính  (11/11)
Ngày 11/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 02 quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt là: Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục cung cấp thông ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tôn giáo  (11/11)
Ngày 07/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tôn giáo. Theo đó, có 03 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tôn giáo được phê duyệt là: Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội  (05/11)
Ngày 04/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội. Theo đó, có 17 quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội được phê ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (31/10)
Ngày 28/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là: Thủ tục giải quyết tố cáo ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (31/10)
Ngày 28/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu  (31/10)
Ngày 28/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục hành chính bị bãi ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội  (25/10)
Ngày 24/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội. Theo đó, có 10 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội./. ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (25/10)
Ngày 24/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 06 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực công thương  (24/10)
Ngày 22/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực công thương. Theo đó, có 15 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực công thương được phê duyệt./. Chi tiết: Nhung - Anh

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày