SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
9
4
7
4
6
7
Công bố TTHC Chủ Nhật, 23/09/2018, 22:05
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thủy sản; thú y; quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (21/09)
Ngày 19/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thủy sản; thú y; quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 19 thủ tục hành chính các lĩnh ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (21/09)
Ngày 19/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1702/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 27 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy sản mới ban hành thuộc thẩm quyền giải ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (15/09)
Ngày 07/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/09)
Ngày 07/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 07 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/09)
Ngày 07/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/09)
Ngày 06/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban ...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (06/09)
Ngày 04/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 55 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (30/08)
Ngày 28/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 26 thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; nuôi con nuôi ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (30/08)
Ngày 27/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công chức, viên chức; văn thư và lưu trữ nhà nước sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (28/08)
Ngày 24/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công chức, viên chức; văn thư và lưu trữ nhà nước sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 07 thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công chức, viên chức; văn ...
Thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu  (24/08)
Ngày 23/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1544/QĐ-UBND về việc thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định thương mại thuộc thẩm ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (24/08)
Ngày 22/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 11 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (24/08)
Ngày 22/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1532/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 13 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (24/08)
Ngày 22/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 12 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (24/08)
Ngày 22/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1530/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 14 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (24/08)
Ngày 22/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 10 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Quyết định có hiệu lực kể từ ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (24/08)
Ngày 22/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ...
Thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Quảng cáo; thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu  (24/08)
Ngày 21/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Quảng cáo; thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Quảng cáo; thể dục thể thao thuộc ...
Thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu  (24/08)
Ngày 21/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 03 thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu được thông qua. Chi ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu  (24/08)
Ngày 21/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 16 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được sửa đổi, bổ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày