SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
7
9
7
3
4
Lịch tiếp công dân Thứ Tư, 21/11/2018, 13:45
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2018  (15/11)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018. Theo nội dung Thông báo, do Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nhiều công việc đột xuất nên không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, ...
Thay đổi lãnh đạo tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2018 tại trụ sở HĐND – UBND thị xã Giá Rai  (22/10)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc thay đổi lãnh đạo tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2018 tại trụ sở HĐND - UBND thị xã Giá Rai. Theo nội dung Thông báo, ông Huỳnh Minh Ứng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh sẽ tiếp công dân của huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai thay cho ông Hồ Hữu Lượng - Chánh Thanh tra tỉnh./. Chi tiết: Lê ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2018  (18/10)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24/10/2018 với địa điểm và thành phần như sau: - Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu. - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2018  (14/09)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018. Theo nội dung Thông báo, do nên Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác và xử lý nhiều công việc đột xuất nên không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2018  (14/08)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2018  (11/07)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018 với thời gian, địa điểm và thành phần như sau: - 08 giờ, thứ Ba, ngày 17/7/2018: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung tiếp công dân của huyện Hòa Bình và huyện Vĩnh Lợi tại trụ sở Huyện ủy huyện Hòa Bình - 08 ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018  (11/06)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 với thời gian, địa điểm và thành phần như sau: - 07 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 14/6/2018 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu; - ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2018  (15/05)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2018  (24/04)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26/4/2018 với địa điểm và thành phần như sau: Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu; Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2018  (18/01)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/01/2018 với địa điểm và thành phần như sau: Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu; Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2017  (14/11)
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017. Do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành ...
Thông báo Ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2017  (26/10)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 10/2017. Theo nội dung Thông báo, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu - ông Hồ Hữu Lượng sẽ tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND ...
Thông báo Tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2017  (24/10)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10/2017 vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27/10/2017 với địa điểm và thành phần như sau: Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu; Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chánh Thanh tra ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2017  (15/09)
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2017. Do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2017  (14/08)
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017. Do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp ...
Thông báo tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2017  (13/07)
Ban Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017 vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 19/7/2017 với địa điểm và thành phần như sau: Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Hồ Hữu Lượng tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu; Thừa ủy quyền của Chủ ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2017  (14/06)
Ban Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2017. Do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan, ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2017  (15/05)
Ban Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2017. Do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh có liên quan, ...
Thông báo Điều chỉnh Lãnh đạo tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2017  (17/04)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Thông báo về việc điều chỉnh Lãnh đạo tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017, cụ thể: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Quốc Minh tiếp công dân của huyện Phước Long, Hồng Dân thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Chiến; Chánh Thanh tra tỉnh Hồ Hữu Lượng tiếp công dân của huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình thay cho Phó Chủ tịch ...
Thông báo Tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2017  (14/04)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017 vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 18/4/2017 với địa điểm và thành phần như sau: Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu; Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày