SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
7
8
1
5
9
8
Lịch tiếp công dân Chủ Nhật, 15/12/2019, 05:13
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019  (26/11)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/11/2019 với thời gian, địa điểm và thành phần như sau: - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh - Hồ Hữu Lượng, tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu. - Thừa ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019  (23/10)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019  (17/09)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/9/2019 với thời gian, địa điểm và thành phần như sau: - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh - Hồ Hữu Lượng, tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu. - Thừa ủy ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2019  (29/08)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ...
Thông báo điều chỉnh Lãnh đạo tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 tại trụ sở HĐND và UBND huyện Đông Hải  (22/07)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc Điều chỉnh Lãnh đạo tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 tại trụ sở HĐND và UBND huyện Đông Hải. Theo nội dung Thông báo, ông Hồ Văn Linh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp công dân của huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Đông Hải (Thay cho Phó Chủ tịch ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019  (18/07)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/7/2019 với thời gian, địa điểm và thành phần như sau: - Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương; Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu. - Thừa ủy ...
Điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 tại trụ sở HĐND - UBND huyên Hồng Dân  (19/06)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 tại trụ sở HĐND - UBND huyên Hồng Dân. Theo nội dung Thông báo, do thời gian diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Hồng Dân trùng vào ngày tiếp công dân định kỳ nên không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 tại trụ sở HĐND - UBND ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019  (13/06)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 với thời gian, địa điểm và thành phần như sau: - Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20/6, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương; Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang tiếp công dân của huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019  (18/05)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 vào lúc 08 giờ, ngày 23/5/2019 với địa điểm và thành phần như sau: - Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương; Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam: Tiếp công dân của huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai, tại trụ sở ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 4  (12/04)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 vào lúc 08 giờ, ngày 18/4/2019 với địa điểm và thành phần như sau: - Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương; Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Minh Chiến: Tiếp công dân của huyện Phước Long, Hồng Dân tại ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2019  (19/03)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2019  (16/02)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ...
Thông báo tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2019  (13/01)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc Tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 17/01/2019 với địa điểm và thành phần như sau: - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh - Hồ Hữu Lượng tiếp công dân của địa bàn thành phố Bạc Liêu tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu. - Thừa ủy ...
Thông báo tiếp tục tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018  (24/12)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc Tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26/12/2018 với địa điểm và thành phần như sau: - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh - Hồ Hữu Lượng tiếp công dân của địa bàn thành phố Bạc Liêu tại trụ sở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu. - Thừa ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018  (19/12)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018. Theo nội dung Thông báo, do Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nhiều công việc đột xuất nên không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2018  (15/11)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018. Theo nội dung Thông báo, do Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nhiều công việc đột xuất nên không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, ...
Thay đổi lãnh đạo tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2018 tại trụ sở HĐND – UBND thị xã Giá Rai  (22/10)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc thay đổi lãnh đạo tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2018 tại trụ sở HĐND - UBND thị xã Giá Rai. Theo nội dung Thông báo, ông Huỳnh Minh Ứng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh sẽ tiếp công dân của huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai thay cho ông Hồ Hữu Lượng - Chánh Thanh tra tỉnh./. Chi tiết: Lê ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2018  (18/10)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24/10/2018 với địa điểm và thành phần như sau: - Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu. - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2018  (14/09)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018. Theo nội dung Thông báo, do nên Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác và xử lý nhiều công việc đột xuất nên không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2018  (14/08)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày