SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
1
0
0
3
1
7
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn Thứ Bảy, 13/01/2018, 08:50

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ năm về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2017 về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Bạc Liêu.

Kèm theo Quyết định này là 11 biểu mẫu thể hiện đầy đủ chi tiết các khoản quyết toán trên từng lĩnh vực của các cấp sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2016./.

Chi tiết

Tuấn Anh

 


Số lượt người xem: 600 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày