SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
1
0
0
1
0
2
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn Thứ Hai, 14/01/2019, 08:10

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ chín về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2018 về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Kèm theo Quyết định này là các biểu mẫu thể hiện đầy đủ chi tiết các khoản quyết toán trên từng lĩnh vực của các cấp sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2017./.

Chi tiết

Tuấn Anh

 


Số lượt người xem: 878 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày