SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
6
3
0
5
1
Thông tin doanh nghiệp NN Thứ Hai, 06/08/2018, 08:40

Kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 200/2015/TT-BCT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có báo cáo Bộ Tài chính về kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Báo cáo có các nội dung: Tình hình bảo tồn và phát triển nguồn vốn; giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước; giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; kết quả giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp; kết quả giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại Công ty; kết quả giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; kết quả giám sát tài chính./. 

Chi tiết:

Tuấn Anh

 


Số lượt người xem: 1014 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày