SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
7
8
1
7
7
9
Thông tin doanh nghiệp NN Chủ Nhật, 15/12/2019, 05:19
Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2018  (17/07)
Căn cứ Công văn số 7717/BTC-TCNH ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc ...
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu)  (19/04)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải các nội dung trên như sau: - Phụ lục IV: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019; - Phụ lục VII: Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, ...
Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017  (29/10)
Căn cứ Công văn số 8924/BTC-TCNH ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đánh giá, xếp loại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu: Xếp loại A. ...
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu)  (11/09)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải các nội dung trên như sau: - Phụ lục V: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2015 - 2017); - Báo ...
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu: Tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo  (10/09)
(BL-HL) Chiều 6/9/2018, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Phước Long tổ chức tặng 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho con em gia đình bán vé số ở huyện Phước Long. Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh trao học bổng cho con em gia đình bán vé số huyện Phước Long. Ảnh: H.L ...
Kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu  (06/08)
Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 200/2015/TT-BCT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về ...
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu)  (06/06)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải các nội dung trên như sau: - Phụ lục IV: Thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017; - Phụ lục X: Quỹ tiền lương kế hoạch, thực hiện năm ...
Công bố thông tin doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu  (16/11)
Thực hiện theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn các thông của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu: - Phương án xây dựng định hướng chiến lược quy hoạch, phát triển kinh doanh giai đoạn ...
Kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2017 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu  (27/09)
Trên cơ sở báo cáo, tổng hợp của Sở Tài chính tại Báo cáo số 317/BC-STC ngày 30/8/2017 về kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2017 của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2017 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ ...
Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2016  (15/06)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 985/QĐ-UBND phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Theo kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2016, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu xếp loại A. Chi tiết: Tuấn Anh
Công bố thông tin tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu  (15/06)
Sở Tài chính vừa có Tờ trình số 320/TTr-STC ngày 06/6/2017 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thông tin tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải các nội dung trên ...
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016  (31/05)
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016. Xem chi tiết tại đây./.
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm tài chính kết thúc vào 31/12/2016  (04/04)
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm tài chính kết thúc vào 31/12/2016. Xem chi tiết Báo cáo và phụ lục.
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016  (04/04)
Xem chi tiết tại đây.
Xem theo ngày Xem theo ngày