SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
2
7
4
5
Xây dựng nông thôn mới Thứ Năm, 08/12/2011, 15:25

Phước Long sau 01 năm xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ quan trọng của các ngành, các cấp, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với ý chí, lòng quyết tâm cao cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ phát động, nhất định công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện Phước Long sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp

Phước Long là huyện nông thôn sâu của tỉnh Bạc Liêu, là 1 trong 5 huyện được Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo điểm của cả nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015.

Sau 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 435 – 436 Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh uỷ - UBND tỉnh và Ban chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh, huyện Phước Long đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã thành lập xong các tổ chức xây dựng nông thôn mới như: Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện; Ban chỉ đạo và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã và Ban phát triển nông thôn mới các ấp. Đồng thời Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch, Ban quản lý các xã xây dựng Đề án, các ngành chức năng cấp huyện và các ấp xây dựng kế hoạch thực hiện đến năm 2015.

Sau khi có kế hoạch Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức hội nghị triển khai cho tất cả cán bộ chủ chốt các ngành huyện và xã; đồng thời chọn chỉ đạo điểm 01 xã và 01 ấp tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của huyện, đề án của xã và kế hoạch của ấp cho cán bộ và nhân dân trong ấp, sau đó họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo đồng loạt ra quân tất cả các xã và các ấp còn lại.

Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức Đoàn thể từ huyện đến cơ sở đều tổ chức tốt các cuộc triển khai kế hoạch của huyện và đề án của xã đến tất cả các thành viên của Mặt trận và toàn thể đoàn viên, hội viên các Đoàn thể để nắm vững và tổ chức thực hiện.

Cùng với công tác triển khai, các ngành, các cấp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững đề án, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện, xã và ấp. Toàn huyện tổ chức tuyên truyền được 282 cuộc, có trên 70.000 lượt người dự; cấp phát 24.000 bản tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho tất cả các cơ quan đơn vị và hộ dân ở các xã, 150 cuốn sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới; xây dựng 20 cổng chào, 02 cụm panô, áp phích; 108 băng đường và 1600 cờ đuôi cá. Phát sóng trên đài truyền thanh và đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và huyện được gần 200 tin, bài về xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời với công tác triển khai tuyên truyền, ngay từ đầu năm 2011, Ban chỉ đạo huyện đã chọn xã Vĩnh Thanh làm điểm chỉ đạo Lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới, sau đó rút kinh nghiệm tổ chức lễ phát động ở các xã còn lại. Đến cuối tháng 6/2011 Ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành cấp huyện và các xã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn huyện, thời gian thực hiện trong 3 tháng.

Để thực hiện tốt nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới, huyện đã đưa đoàn cán bộ ngành chức năng huyện và các xã đi tập huấn nghiệp vụ ở Trung ương, đồng thời tổ chức tại huyện được 07 cuộc tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới cho 675 đồng chí là cán bộ chủ chốt phụ trách xây dựng nông thôn mới của các ngành huyện, xã, ấp và Ban giám sát cộng đồng.

Sau 1 năm phấn đấu cật lực, huyện Phước Long đã có 07 tiêu chí đạt 100%, gồm: Quy hoạch, Bưu điện, Hình thức tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hoá và An ninh trật tự xã hội. 04 tiêu chí đạt từ 80% trở lên, gồm: Nhà ở dân cư, Thủy lợi, Điện và Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. 03 tiêu chí đạt từ 50% trở lên, gồm: Sản xuất + Thu nhập, Cơ cấu lao động và Cơ sở vật chất văn hóa. Còn 05 tiêu chí đạt dưới 50%, gồm: Giao thông, Trường đạt chuẩn Quốc gia, Chợ nông thôn, Hộ nghèo và Môi trường. 

Có được kết quả nổi bật nêu trên là do được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo nông thôn mới Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh. Sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở ngành cấp tỉnh. Sự chỉ đạo kỳ quyết, nhất quán của Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện. Sự đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên huyện còn gặp không ít khó khăn, hạn chế đó là: một số ít cán bộ và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về các nội dung xây dựng nông thôn mới. Một số xã chưa năng động sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, còn trông chờ ỷ lại vào sự chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên, chưa chủ động chỉ đạo thực hiện các công trình, phần việc thuộc trách nhiệm của mình, nhất là các nội dung do nhân dân thực hiện. Qua 01 năm triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nhưng đến nay vốn hỗ trợ của Trung ương chuyển về quá ít, không đủ để thi công, vì vậy kết quả còn dừng lại ở mức độ nhất định. Trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức các ngành chuyên môn cấp huyện và các xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát huy kết quả đạt được nêu trên, năm 2012 huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhất là Quyết định 491, Quyết định 800 của Thủ tướng Chính phủ và phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, để tất cả các ngành, các cấp, các hộ gia đình và mọi người dân trong huyện nâng cao nhận thức, có hành động cụ thể trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% tiêu chí xây dựng nhà ở dân cư ở 7 xã. Các tiêu chí còn lại nâng mức đạt tỷ lệ phần trăm lên cao hơn, nhất là: Điện, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá, sản xuất + thu nhập, cụ thể là: Xã Vĩnh Thanh, Phong Thạnh Tây B và Phước Long đạt 12 tiêu chí; Phong Thạnh Tây A và Vĩnh Phú Đông đạt 11 tiêu chí; Vĩnh Phú Tây và Hưng Phú đạt 09 tiêu chí.

Để thực hiện tốt lộ trình kế hoạch xây dựng nông thôn mới đã được Ban chỉ đạo Trung ương chọn huyện Phước Long làm điểm chỉ đạo của cả nước. Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Phước Long rất cần tỉnh và Trung ương hỗ trợ kịp thời vốn để huyện phân bổ cho các xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Mặt khác vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do các sở, ngành tỉnh làm chủ đầu tư nên ưu tiên cho huyện Phước Long.

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ quan trọng của các ngành, các cấp, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với ý chí, lòng quyết tâm cao cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ phát động, nhất định công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện Phước Long sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, xứng đáng với niềm tin của Ban chỉ đạo Trung ương và Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Bạc Liêu.

Nguyễn Hữu Tới

 


Số lượt người xem: 3675 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày